< < < KURUMSAL
HAKKIMIZDA
Yaşam ile İçiçe Bir Eğitim
KURUMSAL

KURUMSAL

Ülke ekonomimize, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve kalifikasyonlarımızı kullanarak ve gerçekleştirdiğimiz yüksek kaliteli eğitim hizmetlerimizle ve projelerimizin hayata geçirilmesi ile katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Çalışmalarımızın her aşamasında Türkiye İş Kurumu (İşkur) başta olmak üzere devletin tüm yetkili kurumları ile birlikte hareket edilecektir. İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Kurs, Seminer…
Meslek Eğitim Merkezleri, öğrenciye kısa sürede bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı kendine amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Bu misyonu yerine getirebilmeleri için önceliklere sahip olmaları gerekir. Ders programlarının, çağdaş beklenti ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlemek, iş dünyasının beklenti ve eğilimlerini inceleyerek sundukları eğitimin içeriğini ve biçimini bu doğrultuda, iş dünyası…
Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalınır. Güvenilirlik: Danışmanlık ve Eğitim sektörünün temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, çalışanlara, kurum ve kuruluşlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verilir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunulur. Tarafsızlık: Kurum çalışanlarına, kursiyerlere, tedarikçilere, firma…
Ülke ekonomimize, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve kalifikasyonlarımızı kullanarak ve gerçekleştirdiğimiz yüksek kaliteli eğitim hizmetlerimizle ve projelerimizin hayata geçirilmesi ile katkı sağlamaktır. "Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni de katarsan anlarım" sözünde vurgulanan anlayıştan yola çıkarak katılımcı, araştırmacı ve tartışmacı bir eğitim uygulamak isteyen eğitim merkezimizde akılcı ve aydınlanmacı…
Ulusal ve uluslararası eğitim ve danışmanlık dünyasındaki kurum ve örgütlerle işbirliği yüksek, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, eğitimdeki tüm yeniliklere açık, yeni modeller üreterek öncülük eden lider bir eğitim kurumu olarak ilerlemek, Ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını artırıcı işsiz ve mesleksiz…
İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, İnsan Kaynaklarının temel amacι; şirketin değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların tüm kapasite ve yeterliliklerini ortaya koyabilecekleri, yaratιcιlιklarιnι geliştirebilecekleri, organizasyona belirgin bir değer katarak kendilerini büyük bir ekibin önemli bir parçası olarak hissedebilecekleri öğrenen organizasyonlar oluşturmaktır. Çalışanlarımızın sosyal hak ve yükümlülüklerine riayet edilecek…