< < < < Misyonumuz
HAKKIMIZDA
Yaşam ile İçiçe Bir Eğitim

Misyonumuz

Ülke ekonomimize, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve kalifikasyonlarımızı kullanarak ve gerçekleştirdiğimiz yüksek kaliteli eğitim hizmetlerimizle ve projelerimizin hayata geçirilmesi ile katkı sağlamaktır.

"Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni de katarsan anlarım" sözünde vurgulanan anlayıştan yola çıkarak katılımcı, araştırmacı ve tartışmacı bir eğitim uygulamak isteyen eğitim merkezimizde akılcı ve aydınlanmacı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin misyonu kuşku yok ki en iyi biçimde eğitim merkezimizin önüne koyduğu hedeflerle açıklanabilir. İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi nasıl bir eğitim, nasıl bir öğrenci, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya hedeflemektedir? Nasıl Bir Eğitim, Nasıl Bir İnsan, Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Dünya Görüşü sorularının yanıtları bize İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin misyonunu da tanımlayacaktır.

       Nasıl Bir Eğitim? Bilgiyi dikte ettiren değil bilgiye ulaşma yollarını öğreten, takım çalışmasını ön plana çıkaran, öğrenci öğretim elemanı etkileşimini üst düzeyde tutmaya özen gösteren, araştırıcı ve yaratıcı öğrenci odaklı bir eğitim.

       Nasıl Bir Öğrenci? Aklını kullanan, soru sormaktan çekinmeyen, düşleyen ve düşünen, çalışkan, üretken ve yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, özdeğerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş ve aydın bireyler.

       Nasıl Bir Toplum? Aklın ve bilimin ışığı altında sahip olduğu değerlerin bilincinde olan ve bu değerleri üretime yönelik olarak kullanabilen, güçlü bir toplum.

       Nasıl Bir Dünya? Bilginin sınır tanımadığı, bu anlamda ülkeler arası sınırların yok olduğu bir ortamda evrensel barış ve evrensel çıkarlar doğrultusunda ekolojik dengenin de korunmasını ön planda tutan bilimsel ve teknolojik üretim için uluslar arası işbirliğinden yana bir dünya.

Yukarıda sorduğumuz soruların yanıtları bize İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin nasıl bir birey, toplum ve dünya hayali için kendini görevli kıldığını da açıklamaktadır. İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin misyonu yukarıda tanımladığımız toplum, ülke ve dünya hedefine nasıl bir eğitim ve nasıl bireylerle ulaşılabileceğinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi çabası olarak da özetlenebilir. İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezini oluşturan tüm kadrolar bu hedeflerin oluşturduğu misyonun bilincinde olarak hareket edeceklerdir.