Politikalarımız
Prensipli idealist politikalar üzerine kurulu bir eğitim.

Eğitim Politikası

İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin kurumsal saygınlığın korunmasına, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına, çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerinin arttırılmasına, kendilerini ve işlerini geliştirmesine yöneliktir.

  • Değişimi sahiplenmek, yönlendirmek ve geliştirebilmek,
  • Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına eğitim almalarını sağlamak,
  • Çalışanın teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip etmesini, uyum sağlamasını, yeni gelişen durumlara adapte olmasını desteklemek,
  • Çalışanın eğitime özendirilmesini sağlamak için gerekli motivasyonu sağlamak,
  • Çalışanın çalışırken öğrenmesini, öğrendikçe gelişmesini, daha yüksek seviyedeki bilgilere gereksinim duymasını ve yeniden öğrenmesini sağlamak,
  • Farklı iş grupları için uygun içeriklerde eğitim programları sunmak.

İhtiyaçlara uyumlu

İhtiyaçlara uyumlu, planlı, esnek ve zengin içerikli, sonuçları değerlendiren ve sürekli gelişen bir yapıdadır. İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin, işletmelerin hizmet içi eğitim programlarını (her işletmeye özgü) “Eğitim İhtiyaç Analizi”ne dayalı danışmanlık yöntemiyle oluşturur.

Planlı
İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin, işletmelerde eğitim ihtiyacı belirlenen işgücüne, doğru yer ve zamanda ve doğru yöntemle ulaşarak eğitimleri gerçekleştirir ve böylelikle işgücünün verimliliğini artırır, etkinliği sağlar.

Esnek ve zengin içerikli
Eğitimi kuru monolog olmaktan çıkaran İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Eğitim Programları, etkileşim ve uygulamaya ağırlık veren, takım oyunları, test ve örneklerle desteklenen esnek ve zengin bir içerikle sunulur.

Sonuçları değerlendiren
Eğitim programlarının sonunda uzmanlar ve katılımcılar birlikte eğitimi değerlendirir, sorunları tartışır ve eğitimin hedeflere ne ölçüde ulaştığını tespit ederler.

Sürekli gelişen
Eğitim değerlendirme sonuçları doğrultusunda Eğitim  Programları sürekli geliştirilir.