Politikalarımız
Prensipli idealist politikalar üzerine kurulu bir eğitim.

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde, Sağlık, Emniyet ve Çevre koruma işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Kurum faaliyetleri yürütülürken personelinin, müşterilerinin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerinin her şeyden üstün tutulması ve çevrenin korunmasına gereken önemin verilmesini öngörmektedir.

SAĞLIK

Kurum faaliyetlerini yürütürken, personelin ve diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önlemeye ve personelinin sağlık koşullarını geliştirmeye özen gösterir.

EMNİYET

Kurum; eğitimler sırasında her türlü yaralanmanın önlenmesi gerektiği ilkesini temel alır ve yapılan işin gerektirdiği en yüksek emniyet tedbirlerinin gerçekleştirilmesi bilincini ve disiplinini sağlamak ve geliştirmek için çalışır.

Eğitim verdiği kursiyerlerin, verdiği müşterilerinin iş emniyeti ile ilgili beklentilerini maksimum düzeyde sağlamak için çaba sarf eder.

ÇEVRE

İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, faaliyetleri sırasında çevrenin kirletilmemesi ve verdiği hizmet süresince ortaya çıkabilecek atıkların azaltılması için çaba harcar.

SEÇ POLİTİKASI TAAHHÜTLERİMİZ

  • Bütün çalışmaların emniyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve hiçbir çalışmanın emniyet kurallarına uymadan çalışacak kadar önemli olmadığı bilincini personelimize kazandırılması ve yeterli eğitimlerin verilmesi,
  • SEÇ ile ilgili gerekli kontroller yapılarak eksiklerimizin görülüp gerekli önlemlerin alınarak giderilmesi,
  • Çalışanlarımıza emniyetli bir ortam sağlayarak SEÇ beklentilerimizin gerçekleşmesi
  • Çevre ve tabi doğanın korunması için atıklarımızın ayrılarak uygun yerlere verilip, değerlendirilmesi,

İzmir Kaynakçı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak SEÇ politikasındaki amacımız:

Bu çalışmaların sonucunda, sorumluluklarını yerine getiren bir şirket olarak SEÇ politikasıyla ilgili faaliyetleri devamlı sürdürmek ve yerine getirmektir.

Kurumumuzun en değerli varlığın insan ve insan gücü olduğu düşüncesiyle hareket ederek, iyi ve yüksek kalitede verim elde etmeyi sağlamak için personelin sağlıklı ve dinamik olması, iş koşullarına hazırlıklı olması gerektiğine inanır.

Personel eğitimine azami önem vermekte ve her zaman gerekli prosedür ve talimatlara uyulması öğretilip iş kazalarının sıfıra indirilmesi hedeflenmektedir. Şirketimiz tarafından bir işe başlamadan, önce o işin genel bir analizi yapılmakta çıkabilecek riskleri ortadan kaldırmak ve oluşabilecek kazaları sıfırlayabilmek için gerekli tedbirler alınmakta, yeni düzenlemeler ve uygulamalar ortaya konmaktadır.